Αίνη ή Αίνο

Μηδική θεότητα, που είχε πολυτελή ναό στα Εκβάτανα. Παρότι ο ναός αυτός είχε συληθεί από τους Μακεδόνες, στις εισβολές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Σέλευκου του Νικάνορα, σωζόταν ακόμα όταν μπήκε στα Εκβάτανα ο Αντίοχος Γ’, βασιλιάς της Συρίας (2ος αι. π.Χ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.